Μέτρα ενίσχυσης των βιολογικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 12740
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα ενίσχυσης των βιολογικών προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα που παράγονται και διατίθενται στην αγορά είναι περιορισμένα σε ποσότητα και με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, γεγονός που τα καθιστά απλησίαστα για τους καταναλωτές παρά την αυξητική τάση που υπάρχει για τα προϊόντα αυτά.
Στη χώρα μας όπως επισημαίνουν οι καταναλωτές, πέρα από τη γενικευμένη ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων, τα βιολογικά προϊόντα δεν έχουν κατακτήσει το μερίδιο της αγοράς που τους αντιστοιχεί και οι παραγωγοί κάνουν λόγο για την ενίσχυση των μέτρων προς ενθάρρυνση της βιολογικής καλλιέργειας στη χώρα μας.
Επειδή στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, τα προϊόντα των οποίων κατατάσσονται από τα καλύτερα στην αγορά ωστόσο χρειάζονται μέτρα στήριξης αφού τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε έντονες κλιματικές αλλαγές και άλλους παράγοντες.
Επειδή από 1ης Ιανουαρίου 2009 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κοινοτικός κανονισμός (834/2007), ο οποίος στοχεύει στην εναρμόνιση , την απλοποίηση και την ενίσχυση της διαφάνειας των κανόνων στη βιολογική γεωργία, ωστόσο μέχρι τότε επιβάλλεται η χώρα μας να ενθαρρύνει και να στηρίξει την καλλιέργεια και διάθεση των βιολογικών αγροτικών προϊόντων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη μέτρων, και ποιων, προκειμένου να υπάρξει ενθάρρυνση της βιολογικής καλλιέργειας στη χώρα μας, αφού η τάση για κατανάλωση τέτοιων προϊόντων είναι αυξητική και η προσφορά πρέπει να εναρμονιστεί με την ζήτηση για να μην υπάρχει υπερβολική αύξηση της τιμής των βιολογικών προϊόντων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης