Μέτρα ενίσχυσης των Νέων Αγροτών στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 3091
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα ενίσχυσης των Νέων Αγροτών στη χώρα μας

Σε πρόσφατη σύσκεψη της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών τέθηκαν οι προτεραιότητες των νέων αγροτών και η ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών προκειμένου η ενασχόληση με τη γεωργία όσων το επιθυμούν να είναι βιώσιμη και με προοπτική για το μέλλον.
Βασικό σημείο προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται η συμμετοχή των αγροτών στη διαμόρφωση της τελικής κατάστασης στην αγορά, προσφορά-ζήτηση, και η αναζήτηση τρόπων επαρκούς και ’έγκαιρης πληροφόρησης των νέων αγροτών για την αγορά των αγροτικών προϊόντων και τη μεταποίησή τους.
Επίσης ένα κρίσιμο και σημαντικό στοιχείο είναι η συνεχής επιμόρφωση των νέων αγροτών αλλά και η διασφάλιση ίσων όρων με τους άλλους επιχειρηματίες, όπως η αξιοποίηση-συμμετοχή στα κατά τόπους Επιμελητήρια, ειδικές ρήτρες ασφάλισης για τα πρώτα χρόνια, (τόσο στον κλάδο υγείας – σύνταξης όσο και στους επιχειρηματικούς κινδύνους), η υποστήριξη της έρευνας για τα αγροτικά προϊόντα κ.τ.λ
Επειδή είναι ανάγκη να γίνει μια συστηματική προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου προκειμένου οι νέοι αγρότες στη χώρα μας να έχουν κίνητρα να ασχοληθούν με την γεωργία και όχι επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν αλλού, αλλά και να αποτελεί μια ευκαιρία ως δυναμική απασχόληση με μέλλον που θα τους εξασφαλίζει όχι μόνο τα προς το ζην αλλά και τη δυνατότητα για επιχειρηματική δράση.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου αλλά και την Κρήτη γενικότερα, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με την γεωργία, αλλά απαιτείται η έμπρακτη συμβολή της Πολιτείας για να υπάρχουν οι συνθήκες ισότιμης ευκαιρίας με του άλλους επιχειρηματίες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου οι νέοι αγρότες στη χώρα μας να έχουν τα εχέγγυα για μια υγιή επιχειρηματική δράση και να μην είναι απλά μια εναλλακτική δραστηριότητα, που τις περισσότερες φορές είναι αναγκαστική για λόγους επιβίωσης προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ