Μέτρα και δράσης για την προβολή και την προώθηση της φέτας

Αριθμός πρωτ: 4462
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα και δράσης για την προβολή και την προώθηση της φέτας.

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2008 ως έτους Φέτας η ΠΑΣΕΓΕΣ προβαίνει στη λήψη δράσεων για την προώθηση και την προβολή της φέτας, με βασικό προσανατολισμό την εξωστρέφεια της αγοράς του προϊόντος, ο οποίος θα ωφελήσει και τους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Οι προτάσεις και τα μέτρα που συστήνονται μεταξύ των άλλων από την ΠΑΣΕΓΕΣ για την προώθηση και την προβολή της φέτας είναι η δημιουργία φορέα ειδικού σκοπού για την προβολή της, καθώς και ειδική χρηματοδότηση για την προβολή της φέτας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κοινοτικούς κανονισμούς.
Επειδή οι ενέργειες και τα προγράμματα για την προώθηση και προβολή της φέτας απαιτείται να συνδέονται με την προστασία του καταναλωτή από κάθε νοθεία και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Επειδή ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα είναι η σύνδεση του θέματος της φέτας με τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας και η δυνατότητα ανάκαμψης του, καθώς η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον κλάδο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της αλματώδους αύξηση του κόστους παραγωγής και τον εξαναγκασμό εξόδου πολλών παραγωγών, κυρίως νέων από το επάγγελμα

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων που προτείνει η ΠΑΣΕΓΕΣ για την προώθηση και την προβολή ενός ελληνικού προϊόντος όπως η φέτα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2008 ως Έτους Φέτας και την τυπική κατοχύρωση της εμπορικής ονομασίας φέτα, καθώς και την ανάγκη ανάκαμψης του κτηνοτροφικού κλάδου μέσω των δυνατοτήτων και τον προοπτικών που δημιουργούνται από την αξιοποίηση της εξωστρέφειας της αγοράς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ