Μέτρα κατά του καπνίσματος

Αριθμός πρωτ: 5701
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα κατά του καπνίσματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως παρατείνει για δύο ακόμη έτη (2008-2009) τις χρηματοδοτήσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.
Παράλληλα τους τελευταίους μήνες το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά κράτη θέτουν σε εφαρμογή νόμους για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, ως έναν τρόπο μείωσης του καπνίσματος και καταπολέμησης πολλών μορφών του καρκίνου.
Στην Ελλάδα εκτός από τη θεσμοθέτηση χώρων καπνιστών και μη καπνιστών σε χώρους ψυχαγωγίας λίγα πράγματα γίνονται για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις συνέπειες του καπνίσματος, αλλά και της προστασίας των μη καπνιστών ακόμα και σε χώρους που υπό κανονικές συνθήκες απαγορεύεται το κάπνισμα.
Επειδή σε πολλές έρευνες παρουσιάζονται οι Έλληνες ως οι «πρωταθλητές» στο κάπνισμα, ακόμα και το παθητικό.
Επειδή είναι ανάγκη να ενημερωθούν οι πολίτες της χώρας για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους να ελαττώσουν ή και να σταματήσουν το κάπνισμα.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και τους μη καπνιστές που ζουν σε αυτή τη χώρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε αφενός να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες του καπνίσματος και αφετέρου να προστατευθούν οι μη καπνιστές, ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής εστίασης, αλλά και σε χώρους που ούτως ή άλλως απαγορεύεται το κάπνισμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ