Μέτρα ουσιαστικής στήριξης των αγροτών προτείνει η ΓΕΣΑΣΕ

Αριθμός πρωτ: 8511
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Μέτρα ουσιαστικής στήριξης των αγροτών προτείνει η ΓΕΣΑΣΕ.

Η ΓΕΣΑΣΕ προτείνει μια σειρά μέτρων για την ουσιαστική στήριξη των αγροτών της χώρας μας προκειμένου όχι μόνο να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην τρομακτική αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλά να αποκτήσουν τα εχέγγυα για μια δυναμική προοπτική του αγροτικού τομέα.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι, α) αύξηση στο 15% της επιστροφής του ΦΠΑ από την πώληση των αγροτικών προϊόντων, β) αύξηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης των καυσίμων, γ) ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρτέλ των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, δ) παροχές διαφημιστικών μέσων για την προώθηση των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), αλλά και ο σχεδιασμός ενός στρατηγικού-επιχειρησιακού σχεδίου για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων.
Επειδή όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει με Ερωτήσεις μου, η κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός πληθυσμός της Κρήτης και της χώρας γενικότερα, τα τελευταία χρόνια επιβάλει τη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης των αγροτών από την Κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμιά πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις της ΓΕΣΑΣΕ για την στήριξη των αγροτών της χώρας μας, και σε ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης