Μέτρα στήριξης και ενίσχυσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Αριθμός πρωτ: 15565
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης και ενίσχυσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.

Στην πρόσφατη παρουσίαση του απολογισμού δράσης για το 2007 του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων καθίσταται σαφής η ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των προγραμμάτων του Κέντρου από την Πολιτεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, το 86,4% των εξαρτημένων που προσήλθαν στα συμβουλευτικά κέντρα το 2007 ήταν άντρες με μέσο όρο ηλικίας 27 έτη, με τη συντριπτική πλειοψηφία ,ποσοστό 95,6% να είναι Έλληνες. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς ζει με τους γονείς του 72,5% και το 21,6% έχει σταθερή απασχόληση, ωστόσο αρκετοί χρήστες είχαν διακόψει το σχολείο , σε ηλικία κατά μέσο όρο 14 ετών και άρχισαν τη χρήση παράνομων ουσιών περίπου στα 15 με 16 τους χρόνια.
Επειδή το ΚΕΘΕΑ είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας που παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα από 70 θεραπευτικές μονάδες σε 3.000 άτομα , 1.000 χρήστες που εντάχθηκαν σε θεραπευτικές κοινότητες και 500 άτομα που παρακολουθούν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και είναι επιβεβλημένη η στήριξη του από την πλευρά της Πολιτείας , τη στιγμή μάλιστα που τα ζητήματα αυτά φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει άμεσα προκειμένου να υπάρξει έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων καθώς και του κέντρου απεξάρτησης «Αριάδνη» που λειτουργεί στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης