Μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής χοιροτροφίας

Αριθμός πρωτ: 16734
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής χοιροτροφίας.

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη της ευρωπαϊκής χοιροτροφίας επομένως και της ελληνικής, ζητούν με πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι δυο κορυφαίες αγροτοσυνεταιριστικές και αγροτοσυνδικαλιστικές ευρωπαϊκές οργανώσεις COPA-COGECA.
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χοιροτροφικός κλάδος το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με αποτέλεσμα οι τιμές παραγωγού να έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ, γεγονός που έχει σοβαρό αντίκτυπο στα εισοδήματα των χοιροτρόφων.
Επειδή οι COPA-COGECA, στα πλαίσια των μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται ο κλάδος ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επαναφορά των κοινωνικών εξαγωγικών ενισχύσεων στις εξαγωγές χοιρινού κρέατος προς τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες καθώς και άλλα μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς.
Επειδή οι χοιροτρόφοι και γενικότερα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, όπως και όλης της χώρας ζητούν τη λήψη μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται ο χοιροτροφικός κλάδος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης