Μέτρα στήριξη των υδατοκαλλιεργειών

Αριθμός πρωτ: 17677
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξη των υδατοκαλλιεργειών.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επισιτιστικούς κλάδους παγκοσμίως και για το λόγο αυτό προτείνει την περαιτέρω στήριξη και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του κλάδου.
Επειδή όπως επισημάνθηκε, η ισχυροποίηση και η αναζωογόνηση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τη μεγέθυνση συναφών κλάδων και να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και της Ελλάδας.
Επειδή η Κρήτη, όπως και πολλές περιοχές της χώρας μας μπορούν να επωφεληθούν εάν υπάρξει μια δυναμική προσπάθεια από την Πολιτεία με την υιοθέτηση μέτρων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη και πλήρη αξιοποίηση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης