Μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2011 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.9/11/2011

Μέχρι τη Δευτέρα 14/11/2011 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Απάντηση Σκανδαλίδη στον Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με το αίτημα του Δήμου Βιάννου για παράταση υποβολής των προτάσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, εξαιτίας της κατάληψης του Δήμου από 10-19/10/2011, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδης αναφέρει ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των σχετικών προτάσεων.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
“Το ΥΠΑΑΤ λαμβάνοντας υπόψη την υπ.7800/20-7-2011 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το ΠΑΑ 2007-2013 – Κωδικοί Μέτρων 313,321,322,323 και το γεγονός ότι, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, υπάρχει αδυναμία έγκαιρης συμπλήρωσης των φακέλων υποβολής πρότασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, προέβη στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 14/11/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00”.