Μαζικές απολύσεις εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αριθμός πρωτ: 2407
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μαζικές απολύσεις εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Μαζικές απολύσεις εργαζομένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας, δημιουργώντας μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, αλλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΚΕΠ, μέσω των οποίων εκτελούνται σήμερα οι περισσότερες συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΣ, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα σημάνει την άμεση απόλυση των συμβασιούχων εργαζομένων, δίχως όμως να έχει προβλεφθεί η δυσλειτουργία που θα δημιουργηθεί λόγω της μη κάλυψης του συνόλου των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, καθώς και άλλες αρνητικές συνέπειες που θα προκληθούν από τις εν λόγω ανακατατάξεις.
Επειδή στα ΚΕΠ εργάζονται σήμερα 3300 υπάλληλοι, ενώ προκηρύχθηκαν 2878 θέσεις μόνιμου προσωπικού, με αποτέλεσμα να θεωρείται βέβαιη η δημιουργία νέας γενιάς συμβασιούχων που θα κληθούν να καλύψουν τις πολλαπλές αρμοδιότητες των Κέντρων.
Επειδή θα δημιουργηθεί ανισότητα μεταξύ παλαιών συμβασιούχων που θα χάσουν τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας σε ένα μελλοντικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και νέων συμβασιούχων που θα επωφελούνται από αυτή.
Επειδή με την 3167/11-12-07 Ερώτησή μου είχα αναφερθεί στο φαινόμενο του μεγάλου αριθμού συμβασιούχων στα ΚΕΠ, οι οποίοι, παρά τις αυξημένες ανάγκες, μένουν άνεργοι, μετά από τρία και περισσότερα χρόνια απασχόλησης και πλήρης εξειδίκευσης στο αντικείμενο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μη δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών από την απόλυση των συμβασιούχων, καθώς και αν προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων των εργαζομένων σε αυτά, ώστε με νέα προκήρυξη να καλυφθεί άμεσα το σύνολο των αναγκών ενός θεσμού που συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης