Μαζικοί διορισμοί για τους αποφοίτους των τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και άμεση πλήρωση των 20 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ32

Αριθμός πρωτ: 10163
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μαζικοί διορισμοί για τους αποφοίτους των τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και άμεση πλήρωση των 20 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ32.

Την άμεση κάλυψη των 20 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, καθώς και το μαζικό διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση, ζητά ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων (Π.Ε.ΣΥ.Θ.).
Οι Θεατρολόγοι αν και χαιρετίζουν την απόφαση του Υπουργείου να προκηρύξει τις πρώτες 20 οργανικές θέσεις για τον κλάδο τους, έστω και προεκλογικά, διαμαρτύρονται καθώς μέχρι σήμερα αυτές δεν έχουν καλυφθεί και ούτε υπάρχει καμία ουσιαστική δέσμευση των αρμοδίων για την πλήρωσή τους, ούτε μέσω του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών ούτε μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, η συντριπτική πλειοψηφία των θεατρολόγων εξακολουθούν να είναι άνεργοι, 13 χρόνια μετά από την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων από τα ελληνικά ΑΕΙ, ή να ετεροαπασχολούνται ή να υπηρετούν στην εκπαίδευση με συμβάσεις ωρομίσθιας εργασίας ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας πενιχρή αμοιβή και μάλιστα με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση.
Επειδή οι απελπιστικά λίγες θέσεις που προκηρύχθηκαν, και που εξακολουθούν εν τούτοις να είναι κενές, δεν επαρκούν προκειμένου να αποκατασταθεί ο κλάδος των θεατρολόγων, οι οποίοι υπογραμμίζουν την ανάγκη να ακολουθήσουν μαζικοί διορισμοί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί αφενός στην άμεση κάλυψη των 20 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών που είχαν προκηρυχθεί με το με αρ. 1782/5-9-07, τΒ’, ΦΕΚ και αφετέρου σε μαζικούς διορισμούς θεατρολόγων στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης