Μαζικοί διορισμοί Θεατρολόγων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 12215
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μαζικοί διορισμοί Θεατρολόγων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Με την 10163/10-4-08 Ερώτησή μου είχα ζητήσει την άμεση κάλυψη των 20 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, καθώς και το μαζικό διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων (Π.Ε.ΣΥ.Θ.)., 13 χρόνια μετά από την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων από τα ελληνικά ΑΕΙ, η συντριπτική πλειοψηφία των θεατρολόγων εξακολουθούν να είναι άνεργοι ή να ετεροαπασχολούνται ή να υπηρετούν στην εκπαίδευση με συμβάσεις ωρομίσθιας εργασίας ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας πενιχρή αμοιβή και μάλιστα με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης, το ΥΠΕΠΘ απλώς κάνει αναφορά στην ισχύουσα διαδικασία των διορισμών και τίποτα δεν αναφέρει ουσιαστικά για την επαγγελματική αποκατάσταση του κλάδου των θεατρολόγων και τις απελπιστικά λίγες θέσεις που προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα καλυφθεί.
Ο Σύλλογος εκφράζει τη θλίψη και την οργή του και υπογραμμίζει πως η πολιτεία δεν δείχνει να αναγνωρίζει στην πράξη την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου κλάδου στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρόλο που το Π.Δ. 125/2000 (ΦΕΚ 111/Α/6-4-2000) κατοχυρώνει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και αναφέρεται ρητά στο χώρο της εκπαίδευσης ως ένα από τους προορισμούς απασχόλησής τους.
Επειδή οι θεατρολόγοι ζητούν την άμεση αναβάθμιση της θεατρικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και τη συστηματική παρουσία τους σε οργανισμούς και φορείς του ευρύτερου πολιτιστικού τομέα.
Επειδή η μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, που συνδέεται αποκλειστικά με την προϋπόθεση επιτυχίας στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αποκλείει εκ των προτέρων κλάδους που δεν έχουν ενταχθεί ποτέ στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπως ο κλάδος ΠΕ 32 των θεατρολόγων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί αφενός στην άμεση κάλυψη των 20 οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών που είχαν προκηρυχθεί με το με αρ. 1782/5-9-07, τΒ’, ΦΕΚ και αφετέρου σε μαζικούς διορισμούς θεατρολόγων σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης