Μείζον πρόβλημα η λειψυδρία και η διαχείριση των υδατικών πόρων για τη Μεσσαρά

Αριθμός πρωτ: 1056
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΥΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Μείζον πρόβλημα η λειψυδρία και η διαχείριση των υδατικών πόρων για τη Μεσσαρά.

Την έντονη ανησυχία τους σχετικά με το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Μεσσαρά του Νομού Ηρακλείου εκφράζουν οι Δήμαρχοι της περιοχής, ενώ δεν κρύβουν και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη μη ορθή διαχείριση των Υδάτινων Πόρων μέχρι σήμερα.
Οι Δήμαρχοι ζητούν επιτακτικά την άμεση υλοποίηση έργων υποδομής, τα οποία θα εγγυηθούν την αντιμετώπιση της έλλειψης επαρκούς ποσότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης στη Μεσσαρά, αλλά και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτων που αντλούνται.
Η εκτροπή του Πλατύ ποταμού στο φράγμα της Φανερωμένης, όπως επανειλημμένα έχω κατά το παρελθόν επισημάνει, θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Φράγματος Φανερωμένης, και σε περιόδους χαμηλών βροχοπτώσεων,.
Επειδή από τον Πλατύ ποταμό 50 εκατομμύρια κυβικά νερού καταλήγουν ετησίως στη θάλασσα, ενώ θα μπορούσαν να αποθηκεύονται στο φράγμα.
Επειδή εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα από την πολιτεία, το φράγμα Φανερωμένης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υπολειτουργεί λόγω των περιόδων χαμηλών βροχοπτώσεων.
Επειδή με την 596/11-10-07 υπογράμμιζα την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών, με δεδομένη τη μεγέθυνση του προβλήματος της λειψυδρίας τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη.
Επειδή η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα της Μεσσαράς διαρκώς μειώνεται, όπως άλλωστε αποδεικνύουν και οι τελευταίες μετρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ΄ Ζώνης της περιοχής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίηση του Φράγματος της Πλακιώτισσας, της εκτροπής του Πλατύ Ποταμού στο Φράγμα Φανερωμένης, αλλά και όλων των έργων εμπλουτισμού και υποδομών, προκειμένου να μην πλήττεται καίρια η περιοχή της Μεσσαράς του Νομού Ηρακλείου από τη λειψυδρία και την ανομβρία, αλλά και να μην χύνονται τεράστιες ποσότητες νερού στη θάλασσα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ