Μείωση ενοικίου προς την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ζητούν οι παραθαλάσσιοι Δήμοι του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5113
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Μείωση ενοικίου προς την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ζητούν οι παραθαλάσσιοι Δήμοι του Νομού Ηρακλείου.

Υπερβολικό θεωρείται το αντίτιμο που καταβάλλουν οι Δήμοι στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου από την παραχώρηση παραθαλάσσιας έκτασης προς αυτούς για τη διαχείρισή της.
Το ενοίκιο προς την ΚΕΔ από την τριετή παραχώρηση παραθαλάσσιων εκτάσεων στους Δήμους αντιστοιχεί στο 20% των εισπράξεών τους.
Ως γνωστόν, οι περισσότεροι Δήμοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, εξαιτίας και της οικονομικής δυσπραγίας που τους χαρακτηρίζει. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι, τέτοιου είδους πολιτικές καθίστανται περαιτέρω αρνητικές στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων και ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού και επενδυτικών δράσεων των ΟΤΑ, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι σύγχρονες απαιτήσεις για μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση.
Εξάλλου, όπως υποστηρίζουν και οι δήμαρχοι που διαχειρίζονται παραθαλάσσιες εκτάσεις, οι δαπάνες για έργα, όχι μόνο ευπρεπισμού αλλά σε πολλές περιπτώσεις και διαμόρφωσης των παραλιών, προκειμένου αυτές να καταστούν κατάλληλες προς χρήση από τους λουόμενους, είναι εξαιρετικά υψηλές και επιβαρύνουν σημαντικά το δημοτικό ταμείο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να δώσουν εντολή προκειμένου να μειωθούν τα ενοίκια των Δήμων προς την ΚΕΔ από την εκχώρηση παραθαλάσσιων εκτάσεων προς αυτούς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης