Μείωση της χοιροτροφίας λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής

Αριθμός πρωτ: 3033
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση της χοιροτροφίας λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής.

Μείωση κατά 9% παρουσίασε μέσα σε ένα χρόνο (Ιούνιος 2007- Ιούλιος 2007), ο συνολικός αριθμός των εκτρεφομένων χοίρων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των δημητριακών και ζωοτροφών, με τον αριθμό των εκτρεφομένων χοίρων να φτάνει το μικρότερο αριθμό την τελευταία εικοσαετία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα τέλη του τρέχοντος έτους ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι ακόμα χαμηλότερος, δεδομένου ότι στις αρχές του έτους εκτρέφονταν συνολικά στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.030.000 χοιρομητέρες , ενώ τον προσεχή Δεκέμβριο εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα είναι της τάξης του 13.680.000 χοιρομητέρων.
Επειδή οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης και όλης της χώρας βιώνουν τις επιπτώσεις της συνεχούς αύξησης του κόστους παραγωγής, όπως επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά τα στοιχεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μεγάλης αύξηση του κόστους παραγωγής για την εκτροφή χοίρων , που έχει οδηγήσει σε κάμψη τη χοιροτροφία και τις συνέπειες επωμίζονται για μια ακόμα φορά οι κτηνοτρόφοι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης