Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 4801
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Έντονη αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά την απόφαση του Υπουργείου για μείωση κατά 20% του αριθμού των συμβασιούχων διδασκόντων, παρά την αύξηση και φέτος των εισακτέων φοιτητών.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου (Φ122.5/23/108248(7)/Β2/26-8-2008), που κοινοποιήθηκε στις 28-8-08 στο Πανεπιστήμιο, εγκρίθηκαν μόλις 68 πιστώσεις για κάθε εξάμηνο για την πρόληψη συμβασιούχων διδασκόντων, όταν τον προηγούμενο χρόνο είχαν εγκριθεί 85 πιστώσεις ανά εξάμηνο για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των φοιτητών κατά 25%.
Επειδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης καλείται στο νέο ακαδημαϊκό έτος να εκπαιδεύσει 550 περισσότερους φοιτητές με 17 λιγότερους διδάσκοντες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία των Τμημάτων, τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερα τμήματα διδασκαλίας για τα μαθήματα του πρώτου έτους, αλλά και στην εκτέλεση του Προγράμματος Σπουδών.
Επειδή μετά την απόφαση αυτή του Υπουργείου θίγονται βάναυσα οι ακαδημαϊκοί όροι λειτουργίας του Πανεπιστημίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού συμβασιούχων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης