Μείωση του μαθητικού δυναμικού στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 11099
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση του μαθητικού δυναμικού στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται, για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς υπάρχει μεγάλη μείωση του μαθητικού δυναμικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την ΟΛΜΕ, ο αριθμός των μαθητών που επέλεξαν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ή τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) το σχολικό έτος 2007-08 έφτασε τις 88.094, ενώ το 2001-02 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 123.835.
Επειδή από την ανάλυση των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού του σχολικού έτους 2007-08 κατά τάξη και τύπο σχολείου, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, οι Επαγγελματικές Σχολές δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και δεν θα τις επιλέγουν οι μαθητές που ακολουθούν την Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, οι οποίοι προτιμούν το Επαγγελματικό Λύκειο, αφού μόνο το 20,8% των μαθητών της Β’ τάξης επέλεξαν τις ΕΠΑΣ, ενώ το 79,2% παρέμειναν στα ΕΠΑΛ.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει τίποτα από την πλευρά του Υπουργείου, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να διογκώνονται.
Επειδή στην πρόσφατη Ερώτησή μου 9153/31-10-08, δεν έλαβα καμιά απάντηση μέχρι σήμερα παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία από την έναρξη της φετινής σχολικής περιόδου είναι γνωστά και εάν επιθυμεί το Υπουργείου να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν απαιτείται έγκαιρος προγραμματισμός και ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του μαθητικού της δυναμικού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης