Μείωση των επιτρεπόμενων ορίων ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Αριθμός πρωτ: 949
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μείωση των επιτρεπόμενων ορίων ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Για καρκινογένεση ενοχοποιείται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα: «Κεραίες κινητής τηλεφωνίας-Νομικό πλαίσιο-Προβλήματα εφαρμογής».
Όπως κατέδειξαν οι έρευνες, η έκθεση ανθρώπινων κυττάρων από πέντε έως δέκα λεπτά σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, διεγείρει ένα γονίδιο που προκαλεί τη σύνθεση μιας κινάσης (ένζυμο), η οποία φαίνεται ότι συμμετέχει στη διαίρεση και την αύξηση των κυττάρων. Αυτός ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων οδηγεί σε καρκινογένεση.
Μελέτη επίσης που χρηματοδότησε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, καταδεικνύει την οριακή, στατιστικά σημαντική, πιθανότητα δημιουργίας καρκίνου από δεκαετή έκθεση σε κινητό τηλέφωνο. Όπως υπογραμμίζουν οι καθηγητές γενετικής «οι βιολογικές επιπτώσεις επιτάσσουν τη μείωση των επιτρεπόμενων ορίων επικινδυνότητας που ισχύουν στη χώρα μας».
Επειδή λύση θα αποτελούσε η αύξηση των σταθμών βάσεων και η μείωση της ακτινοβολίας, όμως αυτό συνεπάγεται αύξηση του κόστους εγκατάστασης για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
Επειδή αφενός το κέρδος και αφετέρου η μη ύπαρξη νομικού πλαισίου για τη μείωση της ακτινοβολίας, επιτρέπει στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να εκπέμπουν σε υψηλά όρια σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.
Επειδή, όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει, υφίστανται και οι παράνομα τοποθετημένες κεραίες, στις οποίες δεν ελέγχονται ούτε τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ούτε το σύνολο των εκ του σχετικού νόμου προϋποθέσεων,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να προβεί στη μείωση των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας .
2) Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την πραγματοποίηση συνεχών και επισταμένων ελέγχων ούτως ώστε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να τηρούν, αφενός τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές και να εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού αναφορικά με την ακτινοβολία, και αφετέρου να ελέγχεται το πλήθος και η νομιμότητα των εγκατεστημένων κεραιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ