Μείωση χρηματοδότησης τακτικού προϋπολογισμού ΙΤΕ

Αριθμός πρωτ: 7457
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μείωση χρηματοδότησης τακτικού προϋπολογισμού ΙΤΕ.

Με τις 3346/14-12-07, 4359/14-1-08 και 5548/4-2-08 Ερωτήσεις μου είχα επισημάνει την οδυνηρή εξέλιξη, τόσο για τη λειτουργία όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που αποτέλεσε η μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του κατά 7,14% περίπου, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2008.
Στην απάντηση της 4359/14-1-08 Ερώτησης παρουσιάζεται το θέμα σε λανθασμένη και παραπλανητική μορφή, με τις κυριότερες ανακρίβειες να συνίστανται στα εξής:
Κατά το 2006 δόθηκε πρόσθετη επιχορήγηση σε πολλά Ερευνητικά Κέντρα για να καλυφθεί η μισθοδοσία του προσωπικού, του οποίου οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου με βάση το ΠΔ 160/2004 και έκτοτε τα ποσά εκείνα ενσωματώθηκαν στη χρηματοδότηση των τακτικών προϋπολογισμών των συγκεκριμένων ΕΚ της ΓΓΕΤ, με μοναδική εξαίρεση το ΙΤΕ. Το ποσό το οποίο εξαφανίστηκε από τη μερίδα του ΙΤΕ ήταν 1.515.000 ευρώ, που όπως υπογραμμίζει το Ίδρυμα, ουδέποτε του δόθηκε εξήγηση για το πώς «κόπηκε» και πού κατέληξε.
Μετά από προσπάθειες, το ΙΤΕ κατάφερε να εισπράξει εντός του 2007 τα ποσά των 1.515.000 και των 1.622.000 ευρώ για το 2006 και το 2007 αντίστοιχα, όμως παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις οριστική διόρθωση της χρηματοδότησης του τακτικού προύπολογισμού δεν έγινε ποτέ.
Επειδή η θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας απάντησης, είναι πως τα διορθωτικά ποσά των ετών 2006 και 2007 αφορούν σε «έκτακτες επιχορηγήσεις» που δόθηκαν εφάπαξ, γεγονός που καθιστά την οριστική θεραπεία προβληματική και οδηγεί σε σκέψεις σχετικών με τις προθέσεις της πολιτείας.
Επειδή το ΙΤΕ δεν είναι δυνατόν να είναι αναγκασμένο στο διηνεκές να επιτυγχάνει τη διόρθωση του τακτικού του προϋπολογισμού ενώ σύντομα η ετήσια ζημιά θα μονιμοποιηθεί.
Επειδή και στην απάντηση της 5584/4-2-08 Ερώτησής μου το Υπουργείο προσποιείται άγνοια των αναγκών μισθοδοσίας και ζητά πρόσθετα στοιχεία.
Επειδή το ΙΤΕ θα έπρεπε να λαμβάνει ετήσιες αυξήσεις στη χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του που να είναι ανταποδοτικές της αναγνωρισμένης Αριστείας την οποία επιτυγχάνει συστηματικώς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να αποτρέψει αυτή την αδικία σε βάρος του διεθνούς φήμης Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία συνίσταται στη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος κατά 7,14%, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αντεπεξέλθει στα πάγια έξοδά του και να ανακόπτεται η περαιτέρω ανάπτυξή του.
2) Αν προτίθεται να ενσωματώσει στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στη μισθοδοσία των υπαλλήλων που μονιμοποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου.
3) Αν προτίθεται να προβαίνει στην αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού του ΙΤΕ σε ετήσια βάση, ως αναγνώριση της διεθνώς αναγνωρισμένης Αριστείας του με αξιοκρατικά και ανταποδοτικά κριτήρια σε σχέση με τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ