Μείωση χρηματοδότησης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Αριθμός πρωτ: 3346
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μείωση χρηματοδότησης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οδυνηρή εξέλιξη τόσο για τη λειτουργία όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας αποτελεί η μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του κατά 7,14% περίπου, όπως προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2008.
Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο έχει κατ’ επανάληψη αξιολογηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως το καλύτερο της χώρας, μειώνεται από 10.014.500 Ευρώ για το 2007 σε 9.300.000 Ευρώ για το 2008, οικονομική τροχοπέδη που αναμένεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο ΙΤΕ και στους ερευνητές του.
Το ΙΤΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος, η οποία πολύ απέχει από το να καλύπτει τα πάγια και ανελαστικά έξοδά του.
Επειδή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) επανειλημμένα και ρητά έχει διαβεβαιώσει για την πολιτική ενθάρρυνσης και στήριξης της επιστημονικής και τεχνολογικής Αριστείας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με αυτή την εξέλιξη.
Επειδή, όπως επισημαίνει το ΙΤΕ, η σε βάρος του Ιδρύματος μεταχείριση εκδηλώνεται επί σειρά ετών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία σχετικής επιστολής του προς τη ΓΓΕΤ (Αρ. Πρ.: Ο-Π 175/1-12-06).
Επειδή για άλλους Ερευνητικούς Φορείς προβλέπονται για το 2008 αυξήσεις ή τουλάχιστον όχι μείωση, μη λαμβάνοντας υπόψη των πληθωρισμό.
Επειδή τα διάφορα ανταποδοτικά οφέλη τα οποία κερδίζονται περιστασιακώς από το ΙΤΕ, μέσω του προγράμματος της Αριστείας, ακυρώνονται εν πολλοίς από τις σε ετήσια βάση ζημιές τις οποίες υφίσταται στη χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του, με αποτέλεσμα να αναλώνονται οι ερευνητές να αντιστρέφουν την επί θύραις οικονομική ζημία, αντί να αφιερώνονται στη στρατηγική ανάπτυξη του Ιδρύματος.
Επειδή, σύμφωνα με το Ίδρυμα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί μια συνεπής και διαχρονική πολιτική για την ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας των ερευνητικών φορέων της χώρας, η οποία να έχει από τα βασικά χαρακτηριστικά της τη χρηματοδότησή τους ανάλογα με τις παραγόμενες επιδόσεις.
Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω υπογραμμίσει την περιθωριοποίηση και την υποχρηματοδότηση, με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, των πολύ σημαντικών επιστημονικών εργασιών του ΙΤΕ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι ουραγός ως προς τις δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ε.Ε.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να ανατρέψει αυτή την αδικία σε βάρος του διεθνούς φήμης Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας η οποία συνίσταται στη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος κατά 7,14%, με αποτέλεσμα αφενός να μη μπορεί να αντεπεξέλθει στα πάγια έξοδά του και αφετέρου να ανακόπτεται η περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης