Μεγάλα προβλήματα του συστήματος υγείας στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 190
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλα προβλήματα του συστήματος υγείας στο Νομό Ηρακλείου.

Πολλαπλά είναι τα προβλήματα στο σύστημα υγείας του Νομού Ηρακλείου, η συσσώρευση των οποίων αναγκάζει όλο και περισσότερους πολίτες να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να τύχουν περίθαλψης ή και νοσηλείας.
Η έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία ολόκληρων νοσοκομειακών τμημάτων, κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων, την ταλαιπωρία των ασθενών, τη μη παροχή ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και την εξουθένωση του υπάρχοντος προσωπικού.
Η έλλειψη επαρκών υποδομών αλλά και η ελλιπής συντήρηση όσων υπάρχουν έχει ως συνέπεια αφενός την υπολειτουργία πολλών εξ αυτών και αφετέρου τη μη επικράτηση συνθηκών υγιεινής για ασθενείς και εργαζόμενους.
Επειδή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών των Κέντρων Υγείας του Νομού Ηρακλείου, στην όξυνση των προβλημάτων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης συνέτεινε και η πλήρης απαξίωση της ΔΥΠΕ Κρήτης, με τη μετατροπή της από όργανο επιτελικού σχεδιασμού σε υπηρεσία διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και των ρουσφετολογικών μεταθέσεων.
Επειδή πολλές φορές έχω επισημάνει το μείζον ζήτημα των μεγάλων ελλείψεων του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, καθώς και τα άλλα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του νομού Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η παραμικρή μέριμνα από την πλευρά του Υπουργείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των νοσοκομείων αλλά και των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης του νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης