Μεγάλες ελλείψεις και ταλαιπωρία καρκινοπαθών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7997
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ : Μεγάλες ελλείψεις και ταλαιπωρία καρκινοπαθών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στην απάντηση της 4297/11-1-08 Ερώτησής μου σχετικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα αναφέρεται ρητά ότι, «Η Πανεπιστημιακή Παθολογική-Ογκολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ είναι από τις πλέον δραστήριες του Νοσοκομείου. Αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στην εφαρμογή νέων καινοτόμων θεραπειών, νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία είναι γνωστή διεθνώς.
Για τους λόγους αυτούς στην Παθολογική Ογκολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ προσέρχονται ασθενείς όχι μόνο από ολόκληρη την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, η κλινική έχει κάλυψη».
Επίσης αναφέρεται ότι, «Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου ασθενών, επίκειται περαιτέρω στελέχωση» και «Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της κλινικής λόγω ανεπάρκειας χώρων, έχει προβλεφθεί η μεταφορά της κλινικής σε μεγαλύτερο χώρο μετά την ανάπτυξη του 4ου Κτιρίου του ΠΑΓΝΗ».
Επειδή παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και την αγανάκτηση των ασθενών και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν γίνεται καμιά απολύτως προσπάθεια αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού ζητήματος από το Υπουργείο, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων οι συνθήκες που επικρατούν πλέον είναι τριτοκοσμικές.
Επειδή το μόνο το οποίο κάνει από την πλευρά του το Υπουργείο είναι να επιβεβαιώνει την κατάσταση που επικρατεί χωρίς ωστόσο να προβαίνει στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να καλύψει με το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τα κενά που υπάρχουν στο τμήμα Ογκολογίας του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς και να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα που υπάρχουν στις υλικοτεχνικές υποδομές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης