Μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία ασθενών λόγω ελλείψεων προσωπικού στο ακτινολογικό εργαστήριο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7998
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ : Μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία ασθενών λόγω ελλείψεων προσωπικού στο ακτινολογικό εργαστήριο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την έντονη αγωνία τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και ταλαιπωρία των ασθενών λόγω ελλείψεων στο ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου.
Επειδή οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις τόσο των ραντεβού, όσο και στη γραμματειακή διεκπεραίωση των εξετάσεων.
Επειδή το ακτινολογικό εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ περιλαμβάνει παράλληλα τον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, με αποτέλεσμα οι ελλείψεις σε προσωπικό να κάνουν ιδιαίτερα δυσχερή την εξυπηρέτηση των ασθενών.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου για την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προβλημάτων, που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, δεν έχει δοθεί λύση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να καλύψει με το απαιτούμενο προσωπικό τα κενά που υπάρχουν στο ακτινολογικό εργαστήριο του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στα ραντεβού όσο και στη γραμματειακή διεκπεραίωση των εξετάσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης