Μεγάλη έλλειψη προσωπικού στη ΔΕΗ στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2101
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη έλλειψη προσωπικού στη ΔΕΗ στο Νομό Ηρακλείου.

Η πρόσφατη κακοκαιρία και οι δυνατοί άνεμοι δημιούργησαν σωρεία προβλημάτων στην ομαλή τροφοδοσία με ρεύμα στο Νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να γίνει για άλλη μια φορά αντιληπτό το μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη προσωπικού στη ΔΕΗ στο νομό.
Η έλλειψη κυρίως τεχνικών, έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι ανθρωπίνως δυνατό να αντιμετωπιστούν οι βλάβες που παρουσιάζει το δίκτυο σε περιπτώσεις όπως αυτές της πρόσφατης κακοκαιρίας και να δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές λόγω μη επαρκούς τροφοδοσίας με ρεύμα.
Επειδή από την πλευρά της Κυβέρνησης γίνεται μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης ενός κερδοφόρου οργανισμού εις βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών της ΔΕΗ στο Νομό Ηρακλείου, κυρίως με τεχνικούς όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει ομαλή τροφοδοσία του νομού και να μην παρουσιάζονται τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που υπήρξαν για μια ακόμα φορά λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας και των δυνατών ανέμων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης