Μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 15561
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το εμπορικό έλλειμμα στη χώρα μας σημείωσε μεγάλη αύξηση, για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα, καταδεικνύοντας την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.
Το πρώτο τετράμηνο του 2008 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 16,4% και διαμορφώθηκε σε 14.730,8 εκατ. ευρώ από 12.649,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 5,7% και διαμορφώθηκε στα 12.853 εκατ. ευρώ από 12.160,8 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2007.
Επειδή το Απρίλιο η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος φτάνει στο 22%, ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 10,1%.
Επειδή η αρνητική συγκυρία που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία έχει άμεση επίπτωση τόσο στους καταναλωτές όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο και είναι ανάγκη άμεσα η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του φαινομένου.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και με ποιο πρόσφατη την 5290/29-1-08, έχω θέσει το πρόβλημα, χωρίς ωστόσο να έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα και έχω επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την ορθολογική αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκείμενου να υπάρξει κλίμα σταθεροποίησης της οικονομίας και να μην κλυδωνίζεται από τις συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις τους εμπορικού ελλείμματος καθώς και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που έχει σαν συνέπεια την έλλειψη κλίματος σταθερότητας που χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που υφίστανται για μια ακόμα φορά οι καταναλωτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης