Μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής στην ελληνική βιομηχανία

Αριθμός πρωτ: 3119
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής στην ελληνική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, από τα στοιχεία των ισολογισμών πολλών παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας μας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση.
Η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας τον προηγούμενο χρόνο, αποτελεί τη βασική αιτία της οικονομικής δυσπραγίας και των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις του κλάδου.
Επειδή, τα μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα από την κυβέρνηση δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με συνέπεια να μην υπάρχει καμιά προοπτική ανάκαμψης σε συνδυασμό και με την επελθούσα οικονομική κρίση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν και με ποιό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να υπάρξει αντιστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος για να δοθεί νέα ώθηση στην ελληνική βιομηχανία.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης