Μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου «Ισόπεδος κόμβος Παλιόκαστρου»

Αριθμός πρωτ: 3980
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ
4) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου «Ισόπεδος κόμβος Παλιόκαστρου».

Στην απάντηση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ στην Ερώτησή μου 11115/23-4-08, σχετικά με το θέμα, υπάρχει ομολογία της τεράστιας καθυστέρησης από την πλευρά της Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου αφού αναφέρει ότι, «Η Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου του Δημοσίου, προκειμένου να εγκρίνει την παραχώρηση μικρού τμήματος αιγιαλού για την κατασκευή του κόμβου Παλιοκάστρου του ΒΟΑΚ, αναμένει σχετική γνωμοδότηση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τροποποίηση της ΚΥΑ 106706/28-6-01, έχει υπογραφεί από το ΠΕΧΩΔΕ στις 7/2/08 και έχει σταλεί για συνυπογραφή στα αρμόδια Υπουργεία».
Επειδή όμως, όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο του Δήμου Γαζίου, η εικόνα που παρουσιάζει η παραλία του Δ.Δ Ροδιάς στο Παλαιόκαστρο, «οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή του έργου «Ισόπεδος Κόμβος σύνδεσης οικισμού Παλαιοκάστρου, με Ε.Ο 90», αφού οι εργασίες περαίωσης του έργου έχουν καθυστερήσει σημαντικά με αποτέλεσμα να πλήττεται μια τουριστική περιοχή, δεδομένου ότι, το εισόδημα των κατοίκων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών οι οποίες πλέον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν»
Επειδή τόσο με την πρόσφατη Ερώτησή μου,11115/23-4-08 όσο και με τις 421/23-10-06 και 9787/12-4-05, δεν έχει γίνει τίποτα και επειδή από τις κατά καιρούς αποσπασματικές εργασίες, κατά κανόνα χωματουργικές, μόνο προβλήματα δημιουργούνται στην παραλία και την γύρω περιοχή, το δε έργο δεν είναι ορατό οτι θα τελειώσει στο τρίτο τρίμηνο του 2008 όπως προβλέπεται.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
1) Εάν έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιεί την Κ.Υ.Α 106706/28-6-01 για την έγκριση της παραχώρησης τμήματος αιγιαλού για την κατασκευή του κόμβου Παλιόκαστρου του ΒΟΑΚ.
2) Με ποιο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου, για την ασφαλή μετακίνηση των αυτοκινήτων και των πεζών, τόσο στην παραλία όσο και στον οικισμό, αλλά και για να τελειώσει η περιβαλλοντική ρύπανση που δημιουργείται από το έργο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης