Μεγάλη καθυστέρηση των έργων ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στα νοσοκομεία

Αριθμός πρωτ: 2328
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη καθυστέρηση των έργων ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στα νοσοκομεία.

Η μεγάλη καθυστέρηση από την Κυβέρνηση για την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στα νοσοκομεία είχε σαν αποτέλεσμα η χώρα μας να διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει κοινοτικά κονδύλια, αν δεν δινόταν παράταση.
Την δυσχερή αυτή κατάσταση επιβεβαιώνουν και οι εκτιμήσεις των αρμοδίων του Υπουργείου, οι οποίες ήταν ότι λιγότερα από τα μισά έργα στα νοσοκομεία θα είχαν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2008 που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους.
Επειδή, πρόσφατα το πρόγραμμα για τα έργα πληροφορικής τόσο στο χώρο της υγείας όσο και σε όλο το Δημόσιο έλαβε παράταση έως του τέλος του 2009.
Επειδή στα μεγάλα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου αλλά και της χώρας γενικότερα υπάρχει ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης και εφαρμογής των έργων πληροφορικής , προκειμένου να υπάρχει προτυποποίηση και μηχανογραφική οργάνωση για να μην υπάρχει δυσχέρεια επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων των νοσοκομείων, αλλά να υπάρχει τήρηση ορθών και ενημερωμένων ιατρικών και υπηρεσιακών αρχείων που θα εξασφαλίζει γρηγορότερη και ευκολότερη διεκπεραίωση των διαφόρων λειτουργιών του νοσοκομείου, αλλά και εξυπηρέτηση των ασθενών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα έργα ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, με ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν με το επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για το χειρισμό των νέων συστημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης