Μεγάλη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 14188
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μεγάλη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Οι δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με την πτώση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν σύμφωνα και με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), στα οποία καταγράφεται μεγάλη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, της τάξης του 21,2% τον Νοέμβριο του 2008 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007.
Επίσης, σημείωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, καταγράφεται μείωση της τάξης του 16,2%, της οικοδομικής δραστηριότητας και το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007.
Επειδή η μεγάλη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα μας ξεκίνησε πριν την εμφάνιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, με αποτέλεσμα σήμερα τα δεδομένα να είναι ακόμα πιο ανησυχητικά για την πορεία του κλάδου, αλλά και για τους εργαζόμενους σε αυτόν.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα μεγάλος αριθμός εργαζομένων στις οικοδομικές δραστηριότητες υφίσταται τις συνέπειες με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, αλλά και με ορατό τον κίνδυνο της οριστικής απώλειας της εργασίας τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να περιοριστεί η μεγάλη πτώση που υφίσταται η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας, ώστε να μην χάσουν τις δουλειές τους οι απασχολούμενοι σε αυτόν τον τομέα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης