Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων εξαπάτησης κατόχων τραπεζικών καρτών στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 10903
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων εξαπάτησης κατόχων τραπεζικών καρτών στο Νομό Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το σοβαρό πρόβλημα της εξαπάτησης κατόχων τραπεζικών καρτών στο Νομό Ηρακλείου, που δυστυχώς σταδιακά αυξάνονται, χωρίς ωστόσο το Υπουργείο να έχει απαντήσει μέχρι σήμερα αλλά και ούτε έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.
Στην απάντηση ωστόσο του Υπουργείου Εσωτερικών στην 4904/12-9-08 Ερώτησή μου, παραδέχεται τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που υπάρχουν στο Νομό Ηρακλείου, ενώ επίσης αναφέρει ότι, «Τέλος, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ίδιες οι τράπεζες για την αντιμετώπιση της προαναφερόμενης μορφής εγκληματικότητας και την προστασία των πελατών τους, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο διαβιβάζουμε αντίγραφο της ερώτησης», χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχω λάβει καμιά απάντηση.
Επειδή σύμφωνα με πρόσφατα πάλι δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και καταγγελίες πολλών πολιτών στο Νομό Ηρακλείου, υπάρχουν δεκάδες κρούσματα απάτης με υποκλοπή στοιχείων καρτών των τραπεζών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της έξαρσης του ηλεκτρονικού εγκλήματος με τις κάρτες των τραπεζικών συναλλαγών καθώς στην Κρήτη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, καταγράφηκε μεγάλος αριθμός παράνομων συναλλαγών με «κλωνοποιημένες» κάρτες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης