Μελέτη για την αμπελουργία του Ν. Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 34
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μελέτη για την αμπελουργία του Ν. Ηρακλείου.

Ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί στους αγρότες του Ν. Ηρακλείου από την άρνηση του υπουργού να παραδώσει στους αγρότες τη μελέτη σχετικά με την αμπελουργία του νομού. Η μελέτη αυτή είχε ανατεθεί στο ΤΕΙ Κρήτης και το ελληνικό δημόσιο είχε πληρώσει για αυτή ποσό άνω των 50.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα οι αμπελουργοί κάνουν απρογραμμάτιστες παρεμβάσεις στα σταφιδάμπελα τους, τα οποία καλλιεργούν ελλιπώς ή εκριζώνουν αλλάζοντας το τοπίο της αμπελουργίας του τόπου μας, με άγνωστες επιπτώσεις.
Επειδή αυτή την περίοδο συντελούνται σημαντικές αλλαγές στην αμπελουργία του νομού και είναι σημαντικό αυτές να γίνουν συντονισμένα και με σχεδιασμό για να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στους αμπελουργούς του νομού αλλά και στην τοπική οικονομία.
Επειδή οι αγρότες της Κρήτης ζητούν εδώ και μήνες να πάρουν στα χέρια τους τη σχετική μελέτη χωρίς αποτέλεσμα.
Επειδή χωρίς τη μελέτη οι αλλαγές, που πραγματοποιούνται στην αμπελουργία του νομού γίνονται χωρίς σχεδιασμό και μεμονωμένα από τον κάθε αμπελουργό
Επειδή το ελληνικό δημόσιο έχει πληρώσει το κόστος της μελέτης το οποίο ανέρχεται σε περισσότερα από 50.000 ευρώ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.κ. Υπουργός:

1) Τους λόγους για τους οποίους αρνείται να παραδώσει την μελέτη για την αμπελουργία του Ν. Ηρακλείου στους αγρότες του νομού.
2) Αν προτίθενται να αξιοποιήσει τη μελέτη αυτή για το σχεδιασμό της αμπελουργίας στο Ν. Ηρακλείου .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης