Μελέτη για το κτηριακό πρόβλημα στο ΠΑΓΝΗ

Αριθμός πρωτ: 6855
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Μελέτη για το κτηριακό πρόβλημα στο ΠΑΓΝΗ.

Με την Ερώτηση μου 5815/6-2-2008, είχα επισημάνει τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει το ΠΑΓΝΗ λόγω της έλλειψης συντήρησης-υποστήριξης των κτηριακών προβλημάτων του νοσοκομείου.
Όπως έχουν επισημάνει από παλαιότερα οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, υπάρχουν σε πάρα πολλά κτήρια, αλλά και σε πολλούς εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, κατεστραμμένοι τοίχοι, δάπεδα και άλλα κατεστραμμένα υλικά, στις οποίες προστίθενται σταδιακά οι μικροζημιές που η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου αδυνατεί να καλύψει. Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτηση μου, στις 26/2/2008, αναφέρεται ότι «Πρόσφατα ολοκληρώθηκε εμπεριστατωμένη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, η οποία αφού εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του νοσοκομείου και την 7η ΥΠΕ Κρήτης σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, υπεβλήθη στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.Υ.Κ.Α για την τελική έγκριση σκοπιμότητας και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 595.000 ευρώ και στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση των φθορών και κακοτεχνιών των εξωτερικών επιφανειών του νοσοκομείου».
Επειδή οι ειδικοί ελεγκτές του Υπουργείου, είχαν υποδείξει ότι θα πρέπει να επανακατατεθεί η μελέτη με μειωμένο κόστος, γεγονός που έγινε άμεσα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχει δοθεί η έγκριση και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, πριν καταστούν επικίνδυνες για την ασφάλεια του κτιρίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η έγκριση της μελέτης και της χρηματοδότησης που αφορά τη συνολική συντήρηση των κτηριακών προβλημάτων του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να δρομολογηθούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης