Μελέτη ΙΝΑΣΟ για ενιαίο μοντέλο διαχείρισης αρδευτικού νερού

Αριθμός πρωτ: 2988
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μελέτη ΙΝΑΣΟ για ενιαίο μοντέλο διαχείρισης αρδευτικού νερού.

Η μελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ) της ΠΑΣΕΓΕΣ για την εφαρμογή ενιαίου μοντέλου διαχείρισης στο αρδευτικό νερό, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ορθολογική χρήση του νερού, την αντιμετώπιση των φαινομένων σπατάλης του καθώς και για την αλλαγή κατεύθυνσης καλλιεργειών με στόχο την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων.
Σύμφωνα με την ΠΑΣΕΓΕΣ, οι ελλείψεις και αδυναμίες στη διαχείριση του αρδευτικού νερού δημιούργησαν την ανάγκη εκπόνησης αυτής της ειδικής μελέτης, με στόχο να διερευνηθεί η εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου, το οποίο μπορεί να συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην κοινή προσπάθεια για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού πόρου.
Επειδή, η μελέτη του ΙΝΑΣΟ, μπορεί να βοηθήσει στην χάραξη προδιαγραφών για τη δομή, την οργάνωση αλλά και τη λειτουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης του νερού, όπως επίσης στην ιεράρχηση αλλά και χωροθέτηση των αναγκών σε νερό.
Επειδή, με την εφαρμογή του μοντέλου που προτείνει το ΙΝΑΣΟ, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τέτοιου είδους φορέων διαχείρισης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να υιοθετήσει την πρόταση της μελέτης του Ινστιτούτου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ) της ΠΑΣΕΓΕΣ για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού, καθώς και με ποιούς τρόπους θα διασφαλίσει την ορθολογική χρήση του πολύτιμου αυτού κοινωνικού αγαθού προκειμένου να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης