Μεταγραφές σεισμοπαθών φοιτητών της Λ’Ακουϊλας στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 18033
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεταγραφές σεισμοπαθών φοιτητών της Λ’Ακουϊλας στην Ελλάδα.

Οι μεγάλες καταστροφές που υπέστη η πόλη της Λ’Ακουϊλας στην Ιταλία, δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους περίπου 310 Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου της πόλης, καθώς τα πανεπιστημιακά κτήρια του ιστορικού κέντρου έχουν καταρρεύσει, ενώ και τα σχετικά νέα κτήρια του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου υπέστησαν μερική κατάρρευση.
Οι Έλληνες φοιτητές, εκτός από την οικονομική, ψυχική και σωματική τραγωδία που έζησαν, βρίσκονται μπροστά στην αβεβαιότητα ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Ως μόνη λύση προτείνεται η μετεγγραφή τους σε μακρινά Ιδρύματα και, όπως υποστηρίζουν οι φοιτητές, αφού πρόκειται να μετακινηθούν ούτως ή άλλως, θα ήταν μία ικανή αποκατάσταση η μετεγγραφή τους σε ομότιμα και ομοταγή Ελληνικά Ιδρύματα, στα αντίστοιχα έτη φοιτήσεως.
Επειδή οι επικρατούσες συνθήκες στην Λ’Ακουϊλα, δεν επιτρέπουν την συνέχιση των σπουδών τους.
Επειδή, ένα θέμα που τους απασχολεί ιδιαίτερα είναι και το προσωρινό σφράγισμα του πυρηνικού αντιδραστήρα της περιοχής, λίγο έξω από την πόλη, γεγονός που μεγαλώνει την ανασφάλειά τους σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής τους εκεί.
Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι φοιτητές, παρόμοιες αποφάσεις της Πολιτείας έχουν παρθεί στο παρελθόν και έχουν γίνει ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου φοιτητές του εξωτερικού να μεταγραφούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα των σεισμοπαθών Ελλήνων φοιτητών της Λ’Ακουϊλας, για μετεγγραφή τους σε αντίστοιχα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανακουφίζοντάς τους μερικώς από την τραγωδία που έζησαν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης