Μεταγραφές φοιτητών, τέκνων πολυτέκνων, που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Εσπερινά Γενικά Λύκεια

Αριθμός πρωτ: 11954
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεταγραφές φοιτητών, τέκνων πολυτέκνων, που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Εσπερινά Γενικά Λύκεια.

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου, με επιστολή του αναφέρεται στην άνιση μεταχείριση των φοιτητών που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια και προέρχονται από ΤΕΕ ή Εσπερινά Λύκεια, δεν δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.4, του νόμου 3404/2005 μεταγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα που υπάρχουν στο πλησιέστερο τόπο κατοικίας τους.
Οι πολύτεκνοι θεωρούν άδικη την αντικατάσταση της παραγράφου 11 του άρθρου 1 ν.3282/2004 που δεν εξαιρούσε τους φοιτητές που προερχόταν από ΤΕΕ και Εσπερινά λύκεια από το δικαίωμα των μετεγγραφών.
Επειδή η επιβάρυνση του κόστους σπουδών ενός μέλους πολύτεκνης οικογένειας σε άλλη πόλη, μακριά από τον τόπο κατοικίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Επειδή είναι βέβαιο ότι η σημερινή οικονομική κρίση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρυμένη οικονομική κατάσταση των πολύτεκνων οικογενειών.
Επειδή, είναι χρέος της Πολιτείας να δίνει κίνητρα στα παιδιά των πολυμελών οικογενειών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς, εξαιτίας αυτού του περιορισμού πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την μετέπειτα ζωή τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να αρθεί ο περιορισμός μεταγραφής τους στο πλησιέστερο του τόπου κατοικίας τους Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης