Μεταλλαγμένο βαμβάκι και σόγια από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αριθμός πρωτ: 7789
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μεταλλαγμένο βαμβάκι και σόγια από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. πρόταση για να δοθεί άδεια διάθεσης στην κοινοτική αγορά του γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού LL25 και της μεταλλαγμένης ποικιλίας σόγιας Α2704-12, τα οποία παρασκευάζονται από την εταιρεία BayerCropSience.
Ωστόσο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω μεταλλαγμένες ποικιλίες βαμβακιού και σόγιας δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Εν τω μεταξύ η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ολοκλήρωσε την εξέταση του θέματος αλλά με την «απουσία γνώμης», αφού δεν συγκέντρωσε ούτε την απαιτούμενη πλειοψηφία για αποδοχή, ή απόρριψη.
Επειδή το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. καλείται να αποφανθεί επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάστημα τριών μηνών, σε διαφορετική περίπτωση το θέμα επιστρέφει στην Κομισιόν, η οποία με βάση την αρχική πρόταση θα δώσει η ίδια την άδεια

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί στα πλαίσια του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. προκειμένου να απορριφθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση άδειας διάθεσης στην κοινοτική αγορά του γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού LL25 και της μεταλλαγμένης ποικιλίας σόγιας Α2704-12

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ