«Μετανάστευση» πτυχιούχων Ιατρικής για την ειδικότητά τους

Αριθμός πρωτ: 4119
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Μετανάστευση» πτυχιούχων Ιατρικής για την ειδικότητά τους.

Τα πολλά χρόνια αναμονής, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και τα έξι, από τους πτυχιούχους της Ιατρικής προκειμένου να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους, αναγκάζει τους περισσότερους από αυτούς να φύγουν εκτός Ελλάδας για την απόκτηση ειδικότητας.
Επειδή το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για το πρόβλημα αυτό και οφείλει να δώσει άμεση λύση στην πολύχρονη αναμονή των πτυχιούχων της Ιατρικής προκειμένου να κάνουν την ειδικότητά τους και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, τόσο για τους πτυχιούχους και για τις οικογένειες τους, καθώς αναγκάζονται να καταφύγουν στη λύση της μετανάστευσης προκειμένου να αποκτήσουν την ειδικότητα που επιθυμούν, όσο και για την ίδια την Ελλάδα αφού πολλοί από τους ειδικευόμενους γιατρούς παραμένουν στο εξωτερικό για εργασία με αποτέλεσμα να στερείται η χώρα μας μελλοντικούς επιστήμονες.
Επειδή είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, όπως και στην Κρήτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της πολύχρονης αναμονής των πτυχιούχων της Ιατρικής για να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται οι περισσότεροι από αυτούς να φεύγουν εκτός Ελλάδας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης