Μετεγγραφές φοιτητών για οικονομικούς λόγους

Αριθμός πρωτ: 6606
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές φοιτητών για οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με το Ν.3282/2004 (αρθ.1, παρ.2 και 3), επιτρέπονται και οι μετεγγραφές φοιτητών για οικονομικούς λόγους σε ποσοστό 10% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής και σε ποσοστό 5% για τα Ιδρύματα λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Επειδή δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους έχουν, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, οι φοιτητές των οποίων οι γονείς έχουν μέσο όρο συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών μέχρι 35.000 ευρώ.
Επειδή το όριο αυτό είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί στις σημερινές ανάγκες διαβίωσης, ιδιαίτερα δε όταν υπάρχει και δεύτερο παιδί που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση της διάταξης του παραπάνω νόμου και να αυξήσει το κατώτερο όριο των 35.000 ευρώ ως μέσο όρο του οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλους μισθωτούς που το εισόδημά τους δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης