Μετεγγραφές φοιτητών, τέκνων πολυτέκνων, που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Εσπερινά Γενικά Λύκεια

Αριθμός πρωτ: 14787
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές φοιτητών, τέκνων πολυτέκνων, που προέρχονται από Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) και Εσπερινά Γενικά Λύκεια.

Με την 11954/29-12-08 Ερώτηση μου είχα επισημαίνει όσα ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου, με επιστολή του ανέφερε για την άνιση μεταχείριση των φοιτητών που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και προέρχονται από ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που σπουδάζουν σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια και προέρχονται από ΤΕΕ ή Εσπερινά Λύκεια, δεν δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ.4, του νόμου 3404/2005 μεταγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα που υπάρχουν στο πλησιέστερο τόπο κατοικίας τους.
Οι πολύτεκνοι θεωρούν άδικη την αντικατάσταση της παραγράφου 11 του άρθρου 1 ν.3282/2004 που δεν εξαιρούσε τους φοιτητές που προερχόταν από ΤΕΕ και Εσπερινά λύκεια από το δικαίωμα των μετεγγραφών.
Ωστόσο έπειτα από προσφυγή φοιτήτριας που είχε κάνει αίτηση μεταγραφής από το ΑΤΕΙ Κρήτης στο ΑΤΕΙ Πειραιά και είχε απορριφθεί λόγω του παραπάνω κωλύματος , δικαιώθηκε σύμφωνα με την 2163/31-12-08 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.
Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση, οι προερχόμενοι από τα ΤΕΕ και Εσπερινά Λύκεια , δεν υπάγονται σε καμιά από τις τρεις κατηγορίες , που αποκλείονται των μετεγγραφών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 11εδ.α του Νόμου 3282/2004.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην 11954/29-12-08 Ερώτηση μου αναφέρεται ότι «το εν λόγω θέμα θα μελετηθεί σε ενδεχόμενη τροποποίηση των ισχυουσών περί μετεγγραφών διάταξη».
Επειδή η επιβάρυνση του κόστους σπουδών ενός μέλους πολύτεκνης οικογένειας σε άλλη πόλη, μακριά από τον τόπο κατοικίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η σημερινή οικονομική κρίση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση των πολύτεκνων οικογενειών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:

Πότε προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα των μετεγγραφών των φοιτητών που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να αρθεί ο περιορισμός μεταγραφής τους, στο πλησιέστερο του τόπου κατοικίας τους Τμήμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που δικαίωσε φοιτήτρια για το ζήτημα αυτό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης