Μετεγκατάσταση Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου σε δικό του κτήριο

Αριθμός πρωτ: 11219
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετεγκατάσταση Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου σε δικό του κτήριο.

Τη στέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου σε δικό του κτήριο ζητούν οι γονείς, οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου, με αφορμή την αναγκαστική μετεγκατάσταση του το ερχόμενο καλοκαίρι από το σχολικό συγκρότημα του Καπετανάκειου, το οποίο ανακαινίζεται και στο οποίο συστεγάζεται μέχρι σήμερα με το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο.
Όπως επισημαίνεται, οι συνθήκες στέγασής του στο Καπετανάκειο δεν βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του, αφού δημιουργούνται προβλήματα με τα συστεγαζόμενα σχολεία για τη χρήση των χώρων του κτηρίου.
Επειδή το σχολικό συμβούλιο του Εσπερινού Γυμνασίου θέτει ορισμένες προϋποθέσεις για την επιλογή σχολικού κτηρίου, όπου θα λειτουργήσει το σχολείο, όπως να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι μαθητές, να είναι ασφαλές και ο περίβολος απόλυτα ελεγχόμενος, καθώς και να υπάρχουν χώροι τεχνολογικά εξοπλισμένοι για εποπτική διδασκαλία και για βιβλιοθήκη.
Επειδή οι εργαζόμενοι μαθητές τονίζουν ότι έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους μαθητές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην αναγκαία επιχορήγηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου για την στέγαση του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου σε δικό του κτήριο στο κέντρο της πόλης, όπως ζητούν οι γονείς, οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης