Με διακοπή στην ηλεκτροδότηση απειλεί η ΔΕΗ το Δήμο Βιάννου Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6272
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Με διακοπή στην ηλεκτροδότηση απειλεί η ΔΕΗ το Δήμο Βιάννου Ηρακλείου.

Σε προειδοποιητική διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε όλα τα αντλιοστάσια των γεωτρήσεων του Δήμου Βιάννου θα προχωρήσει η ΔΕΗ, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα διακόπτεται επαναλαμβανόμενα κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 13 Μαρτίου, αν τελικά οι λογαριασμοί δεν εξοφληθούν.
Όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, καθώς δεν προλαβαίνει να εισπράξει τα σχετικά ποσά από τους δημότες εντός του ελάχιστου χρονικού περιθωρίου που έχει στη διάθεσή της.
Επειδή με την 1980/15-11-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την τακτική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να απειλεί με διακοπή ρεύματος διάφορους αγροτικούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου, οι οποίοι για γραφειοκρατικούς κυρίως λόγους δεν πληρώνουν εγκαίρως τις οφειλές τους.
Επειδή η ΔΕΗ θα πρέπει να αντιμετωπίζει με ελαστικότητα τους αγροτικούς Δήμους της χώρας εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου αφενός να δοθεί παράταση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Βιάννου Ηρακλείου και να μην πραγματοποιηθεί διακοπή στην ηλεκτροδότηση και αφετέρου να αντιμετωπίζονται με ελαστικότητα οι αγροτικοί Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Νομού Ηρακλείου, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ