Μη αποζημίωση αγροτών Νομού Ηρακλείου για τον ιό καρουλιάσματος της τομάτας και κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις άλλων περιοχών

Αριθμός πρωτ: 3688
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Μη αποζημίωση αγροτών Νομού Ηρακλείου για τον ιό καρουλιάσματος της τομάτας και κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις άλλων περιοχών.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το θέμα της αποζημίωσης των τοματοπαραγωγών της Κρήτης για τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν και προκαλούνται στις καλλιέργειες τους από την προσβολή του φυτικού ιού του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε από τον εργαστηριακό έλεγχο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας της Ιεράπετρας (ΕΘΙΑΓΕ), ενδημεί στην Κρήτη και σχετίζεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί.
Στις απαντήσεις του ΕΛΓΑ αναφέρεται ότι, οι ζημιές από τον ιό του καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας δεν αποζημιώνονται διότι οφείλονται σε μη καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο και δεν καταβλήθηκαν ποτέ και πουθενά αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από τον ιό αυτό.
Εν τούτοις με την 125/31-8-06 απόφασή του ο ΕΛΓΑ αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προξενήθηκαν από τον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας σε καλλιέργειες καπνού, ίδιο δηλαδή αίτιο αλλά σε διαφορετική καλλιέργεια.
Επειδή όπως επίσης προκύπτει από το στατιστικό δελτίο στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ, το 2005 καταβλήθηκαν 82.290.016 ευρώ για τις κατ’ εξαίρεση καλύψεις, οι οποίες έχουν γίνει πλέον κανόνας, δηλαδή 34% του συνόλου των ενισχύσεων.
Επειδή με την 3208/12-12-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει και τις καταγγελίες των εργαζομένων στον ΕΛΓΑ για τις μέχρι σήμερα πολιτικές που εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση, σχετικά με την κατ’ εξαίρεση κάλυψη των ζημιών κατά το δοκούν και επιλεκτικά, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται οι ασφαλισμένοι ενιαία, να καταργούνται οι κανονισμοί ασφάλισης και η εκτιμητική διαδικασία, να δημιουργείται σύγχυση, απογοήτευση, αγανάκτηση, πελατειακές σχέσεις κλπ. στον αγροτικό κόσμο, αλλά και να υποθηκεύεται και να απειλείται η αξιοπιστία και το μέλλον του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να δώσει εντολή στον ΕΛΓΑ προκειμένου να αποζημιωθούν κατ’ εξαίρεση και οι τοματοπαραγωγοί του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης εν γένει, για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον ιό του καρουλιάσματος των φύλλων και για τις οποίες δεν αποζημιώθηκαν ποτέ.
2) Αν προτίθεται να εντάξει τις κατ’ εξαίρεση ασφαλιστικές καλύψεις ζημιών στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ (επέκταση ασφαλιστικών κινδύνων), αλλά και να διασφαλίσει τους σχετικούς πόρους ούτως ώστε να υπάρχει ίση και ενιαία αντιμετώπιση όλου του αγροτικού κόσμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ