Μη ικανοποίηση αιτημάτων των παρένθετων μητέρων

Αριθμός πρωτ: 2966
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μη ικανοποίηση αιτημάτων των παρένθετων μητέρων.

H απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ερώτησή μου 1199/26-10-07 αναφέρει ότι το προωθούμενο για τις παρένθετες μητέρες Προεδρικό Διάταγμα «δεν θα περιέχει κατάργηση ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων ασφαλισμένων γυναικών που κυοφορούν».
Παρ’ όλα αυτά, ούτε το ΙΚΑ Ηρακλείου αλλά ούτε και η κεντρική υπηρεσία, αν και του γνωστοποιήθηκε η απάντηση, δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στις εγκύους παρένθετες μητέρες για τη χορήγηση άδειας και την καταβολή επιδόματος κύησης.
Επειδή και άλλες περιπτώσεις παρένθετων μητέρων που εγκυμονούν πιθανόν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χειρίζονται τα θέματα αυτά.
Επειδή είναι παράλογο οι υπηρεσίες όχι μόνο να αγνοούν υφιστάμενες ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, αλλά να προβάλλουν και εμπόδια,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να δώσουν άμεσα τις απαιτούμενες εντολές στη Διοίκηση του ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ώστε να χορηγηθεί η άδεια κύησης και να καταβληθεί το επίδομα κύησης στις γυναίκες που κυοφορούν ως παρένθετες μητέρες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ