Μη κατάρτιση, εφαρμογή και έγκριση προγραμμάτων παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων

Αριθμός πρωτ: 8676
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Μη κατάρτιση, εφαρμογή και έγκριση προγραμμάτων παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων.

Για παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου κατηγορείται η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς δεν προέβη στην κατάρτιση, εφαρμογή και έγκριση προγραμμάτων παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων.

Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της Ε.Ε., το κάθε λιμάνι των κρατών μελών πρέπει να καταρτίζει και να εφαρμόζει πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων των πλοίων, με σκοπό τον περιορισμό της απόρριψης τους στη θάλασσα.

Επίσης θα πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε λιμένα των χωρών μελών ποιες εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες είναι διαθέσιμες.

Επειδή εδώ και τέσσερα χρόνια η Κομισιόν έχει ζητήσει από την Ελλάδα να της διαβιβάσει τα προγράμματα δέκα λιμανιών της χώρας, μεταξύ των οποίων και του λιμένα Ηρακλείου, στο πλαίσιο γενικού ελέγχου εφαρμογής της οδηγίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου η Ελλάδα να συμμορφωθεί με την κοινοτική οδηγία που προβλέπει την κατάρτιση, εφαρμογή και έγκριση προγραμμάτων παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων και να μην καταδικαστεί για παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ