Μη καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους που καλλιεργούσαν σιτηρά αλλά έχουν αλλάξει καλλιέργειες

Αριθμός πρωτ: 11149
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους που καλλιεργούσαν σιτηρά αλλά έχουν αλλάξει καλλιέργειες.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των παραγωγών που καλλιεργούσαν σιτηρά αλλά σήμερα έχουν αλλάξει καλλιέργειες, αφού, αν και δικαιούνται επιδοτήσεις, δεν τους καταβάλλονται.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για εκτάσεις υπαρκτές, γεγονός που αποδεικνύεται από το μητρώο και τις αεροφωτογραφίες και βρίσκονται σε καλή γεωργική κατάσταση, όπως προβλέπουν οι σχετικοί Κανονισμοί.
Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταβάλλει τις επιδοτήσεις, με το σκεπτικό πως τα δικαιώματα προήλθαν από τις συγκεκριμένες καλλιέργειες και αφού αυτές έχουν αλλάξει, δεν μπορεί να τα πληρώσει.
Επειδή οι Ενώσεις του Νομού Ηρακλείου ζητούν σαφείς εξηγήσεις και κρίνουν επιτακτική την ανάγκη να ξεκαθαρίσει το θέμα και τι πρόκειται να γίνει με όλες τις σχετικές υποθέσεις.
Επειδή στην 8081/6-3-2008 Ερώτηση για το ζήτημα αυτό, δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να δώσει εντολή προκειμένου να καταβάλλονται οι επιδοτήσεις στους δικαιούχους παραγωγούς που διατηρούσαν σιτηρά αλλά σήμερα έχουν αλλάξει καλλιέργειες, αφού πρόκειται για υπαρκτές εκτάσεις που βρίσκονται σε καλή γεωργική κατάσταση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης