Μισθολογικές ανισότητες υπαλλήλων του Δημοσίου

Αριθμός πρωτ: 3048
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μισθολογικές ανισότητες υπαλλήλων του Δημοσίου.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου με επιστολή του, διαμαρτύρεται για τις μισθολογικές ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Περιφερειών και των Νομαρχιών.
Σύμφωνα και με σχετική επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ), με σωρεία νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων με έντονες μισθολογικές ανισότητες ανάμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους.
Χαρακτηριστικός είναι ο νόμος 3731/2008 (άρθρο 36), σύμφωνα με τον οποίο, στους υπαλλήλους των Περιφερειών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταβάλλεται μηνιαία ειδική παροχή, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, ενώ εξαιρούνται της ρύθμισης οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Επειδή, μ’αυτόν τον τρόπο υποβιβάζεται το βιοτικό επίπεδο των υπαλλήλων αφού μειώνεται καθημερινά το πραγματικό τους.
Επειδή, είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν συστηματικά και ολοκληρωμένα τα μισθολογικά προβλήματα όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί
Αν προτίθενται να προβούν στην άρση των μισθολογικών ανισοτήτων των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, προκειμένου να μην υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης