Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του ΟΑΕΔ

Αριθμός πρωτ: 4714
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τους νόμους 2190/1994 και 3552/2007 είναι δυνατή η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που έχουν πρσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ωριαία αντιμίσθια στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Με βάση τις διατάξεις αυτών των νόμων, μονιμοποιήθηκαν πρόσφατα, στις σχολές ΟΑΕΔ του Ηρακλείου 6 υπάλληλοι και αποκλείστηκαν δύο μόνο υποψήφιοι στο Ηράκλειο και συνολικά 9 σε όλη την Ελλάδα, ενώ υπηρετούσαν στον ΟΑΕΔ όχι μόνο κατά την ψήφιση του νόμου 2190/1994 αλλά και κατά την έκδοση της πράξης 76 του Υπουργικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1989.
Επειδή μονιμοποιήθηκαν συμβασιούχοι μεταγενέστερης περιόδου και συγκεκριμένα μετά το 1990 ενώ αποκλείστηκαν οι υποψήφιοι που υπηρετούσαν και πριν το 1989 είχαν δε όλες τις προϋποθέσεις.
Επειδή προσλήφθηκαν ακόμη και εμπειροτέχνες που δίδασκαν σε τμήματα που σήμερα δεν λειτουργούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις ενστάσεις των υπαλλήλων που αποκλείστηκαν από τη μονιμοποίηση για λόγους δικαιοσύνης αλλά και ίσης αντιμετώπισης όλων των εκπαιδευτικών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης