Νέα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταλλαγμένης σόγιας

Αριθμός πρωτ: 7564
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Νέα έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταλλαγμένης σόγιας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τρόφιμα και ζωοτροφές, μιας ακόμα γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας σόγιας, της ΜΟΝ 89788 (Roundup Ready 2), που παράγεται από την εταιρεία Monsanto.
Επειδή η αρμόδια διαχειριστική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποφάνθηκε σχετικά με την αδειοδότηση της ΜΟΝ 89788, (για έγκριση ή απόρριψη).
Επειδή όπως επισημαίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αιτιολογικό για την έγκριση της εν λόγω μεταλλαγμένης σόγιας προβάλει τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας στον περιορισμό του κόστους των ζωοτροφών, καθώς θα διευκολύνει τις εισαγωγές από τρίτες χώρες σε συμφέρουσες τιμές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αδειοδότηση της γενετικά τροποποιημένης (μεταλλαγμένης) ποικιλίας σόγιας, ΜΟΝ89788 της εταιρείας Monsanto.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης