Νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταναλωτική πίστη

Αριθμός πρωτ: 12741
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταναλωτική πίστη.

Η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εγκρίθηκε τον περασμένο Απρίλιο από το Συμβούλιο και αναμένεται σύντομα να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προθεσμία ενσωμάτωσης από τα κράτη μέλη μέχρι το 2010, δημιουργεί νέα δεδομένα στην καταναλωτική πίστη.
Επειδή οι σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στην καταναλωτική πίστη με τη νέα Οδηγία αναφέρονται στην τυποποίηση των διαφημίσεων, στο γεγονός ότι οι τράπεζες πρέπει να γνωστοποιούν το συνολικό κόστος του δανείου, τη δυνατότητα του καταναλωτή να ζητήσει ακύρωση του δανείου εντός 4 ημερών χωρίς επιβάρυνση και άλλα μέτρα τα οποία είναι προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών.
Επειδή στην κατάσταση που έχουν περιέλθει σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά απαιτείται άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εκείνων που είναι προς την κατεύθυνση της πλήρους ενημέρωσης αλλά και προστασίας των καταναλωτών, προκειμένου η καταναλωτική πίστη να αποτελεί παράγοντα για την ευημερία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και όχι να οδηγεί εκ των υστέρων σε δυσβάστακτη επιβάρυνση, με τα όποια αρνητικά αποτελέσματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί άμεσα η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταναλωτικής πίστη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης