Νέα προειδοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περικοπές γεωργικών επιδοτήσεων λόγω της κακοδιαχείρισης

Αριθμός πρωτ: 7724
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Νέα προειδοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περικοπές γεωργικών επιδοτήσεων λόγω της κακοδιαχείρισης

Σε συνέχεια της 7404/27-4-07 Ερώτησής μου, σχετικά με την προβληματική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά και της πρόσφατης επίσκεψης στη χώρα μας μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις επαφές των οποίων με τους αρμόδιους φορείς επισημάνθηκε εκ νέου ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών επιδοτήσεων.
Στις συναντήσεις των Ευρωβουλευτών με αρμόδιους φορείς τέθηκε το ζήτημα των περικοπών ακόμη πιο επιτακτικά, καθώς τονίστηκε ότι, λόγω της κακοδιαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων και της υποχρέωσης καταβολής ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξουν περικοπές ήδη από τον Οκτώβριο του 2007. Μάλιστα, οι απώλειες είναι δυνατό να κυμανθούν σε ποσοστά από 20% μέχρι 50% ή και ακόμη περισσότερο. Η κατάσταση είναι πιο επείγουσα, με δεδομένο ότι υπάρχει σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, να αποδοθεί το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες, πριν από τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως τονίστηκε.
Επειδή η νέα προειδοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προβληματίσει επιτέλους το Υπουργείο, ώστε να σταματήσει η κακοδιαχείριση η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του, όπως αποδεικνύουν και τα προβλήματα στην εφαρμογή του ΟΣΔΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να απομακρυνθεί ο ορατός κίνδυνος μεγάλων περικοπών, σαν συνέπεια της κακής διαχείρισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης